O Nás


Základní škola a mateřská škola Ketkovice je institucí s dlouholetou tradicí vzdělávání v obci. Její historie sahá až do roku 1797.
     V současné době výuka probíhá pouze na prvním stupni a to v odděleních ve dvou třídách. Malý počet dětí ve škole a práce v oddělení ovšem umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a prohlubování dobrých mezilidských vztahů mezi dětmi, rozvíjení schopnosti spolupráce nejen s vrstevníky, ale i s dětmi mladšího či staršího věku. Je třeba zdůraznit také podporu samostatnosti dětí vzdělávaných v oddělení s více ročníky současně a vzájemnou toleranci, respekt a ochotu si pomáhat.
     Součástí školy je i MŠ, sídlící v samostatné budově s kapacitou 25 dětí  a školní družina.
Cílem školy je v přátelském a tvořivém prostředí vychovávat sociálně silné osobnosti schopné samostatného života v moderní společnosti a připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení.
Posláním naší školy je poskytovat žákům nejen kvalitní vzdělání, ale také nabídnout možnosti využití volného času. Škola na vesnici by měla být centrem nejen vzdělanosti, ale současně i centrem kulturním. Jsme otevřeni dětem i rodičům a celé veřejnosti – všem, kteří mají zájem ve volném čase si hrát, tvořit, setkávat se. Usilujeme o to, aby se rodiče stali přirozenými partnery základní i mateřské školy.