Základní škola


Domácí úkoly

RočníkPředmětÚlohaDatum zadání
1 Matematika

Pro nemocné

sčítání do 3 - vypracovat vše na str. 15, procvičovat

odčítání do 3 - jen si znázorňovat podle str. 16, nevyplňovat

10.10.2020
3 Anglický jazyk

Pro nemocné

Pracovní sešit str. 7, cv. 1, 2 a 3 (ve cv. 2 a 3 doplň jen první 3 předepsané řádky).

01.10.2020
1 Matematika

Pro nemocné

Velká písanka (fialová) - nácvik psaní číslice 2

Doplnit vše na str. 13

29.09.2020
5 Český jazyk

Pro nemocné

uč. str. 15 - projít ústně

PS str. 7, cv. 1 a 2 vypracovat

29.09.2020
5 Matematika

Pro nemocné

uč. str. 11 - projít ústně

do sešitu: cv. 5 a 6

29.09.2020
5 Vlastivěda

Pro nemocné

uč. str. 2 - 5: opakovat

29.09.2020
3 Anglický jazyk

Pro nemocné

Dnes jsme zvládli stranu 6 v pracovním sešitě.

29.09.2020
5 Anglický jazyk

Úkoly pro nemocné

Aj - WB str. 7 cv. 1, 2, 3

Procvičujeme celou lekci - je to opakování 4. ročníku, budeme psát opakování.

23.09.2020
1 Matematika

Pro nemocné

nácvik psaní číslice 1 na str. 13

vyplnit cvičení, kde se kreslí nebo píše 1

21.09.2020
5 Český jazyk

Pro nemocné

uč. str. 13, cvič. si projít ústně

uč. str. 14, cv.6 do sešitu

21.09.2020
5 Matematika

Pro nemocné

uč. str. 8 - cvič. si projít ústně

uč. str. 9, cv. 2 a 3 do sešitu

21.09.2020
3 Anglický jazyk

Pro nemocné

Tento týden procvičujeme v pracovním sešitě na str. 3 a 4. Poslech písničky z 1. lekce (Three questions to blast - off!).

17.09.2020
3 Český jazyk

Úkoly pro nemocné

(Středa, Čtvrtek, Pátek)

Čj - PS - str. 7, 8

Procvičujeme slova se slabikami dě tě ně bě pě vě mě - podle str. 11 v učebnici.

17.09.2020
5 Anglický jazyk

Úkoly pro nemocné

Aj - Okopírovaný pracovní list.

 

17.09.2020
3 Matematika

Pro nemocné

- slovní úlohy na str. 8

. procvičovat násobení a dělení 2 - 5

17.09.2020
1 Český jazyk

Úkoly pro nemocné

ŽA - str. 14 cv. 5, str. 15 - celá - dopsat písmenko M kam patří

MPP - str. 15

Procvičujeme rozklad slov na slabiky, určujeme počet slabik, rozpoznáváme první hlásku ve slovech.

Dnes jsme vymýšleli co nejvíc slov, která začínají na M.

DÚ: ŽA - str. 9 cv. 1

15.09.2020
3 Český jazyk

Úkoly pro nemocné

PS - str. 7 cv. 2, 1

Procvičujeme abecedu, řazení slov podle abecedy a řazení slov, která začínají stejnou hláskou.

15.09.2020
4 Anglický jazyk

Úkoly pro nemocné

WB - str. 4 cv. 1, HW

Procvičujeme věty s ALWAYS, SOMETIMES.

15.09.2020
5 Anglický jazyk

Úkoly pro nemocné

WB - str. 4 cv. 1, 2, 3, HW

Procvičujeme slovní zásobu a gramatiku ze 4. ročníku.

15.09.2020
1 Matematika

Úkoly pro nemocné

vypracovat str. 9

projít si str. 10

15.09.2020
3 Matematika

Úkoly pro nemocné

str. 7, vypracovat cv. 25 a 26, ústně cv. 29

projít si str.31 - polopřímky

15.09.2020
4 Český jazyk

Úkoly pro nemocné

uč. str.10 - ústně

 

15.09.2020
4 Vlastivěda

Úkoly pro nemocné

uč. str. 3 a 4: Česká republika

 

15.09.2020
4 Matematika

Úkoly pro nemocné

str. 6 - vlastnosti sčítání, ústně cv. 26, 27

do D sešitu: str.7, cv. 30

15.09.2020
3 Český jazyk

Úkoly pro nemocné

Čj - procvičujeme abecedu zpaměti a řadíme různá slova podle abecedy (např. jména dětí ze třídy, názvy zvířat,...), nebo podle str. 10 v učebnici.

DÚ - Čj - str. 10 cv. 1b, c do Čj D

14.09.2020
5 Anglický jazyk

Úkoly pro nemocné

Aj - WB str. 1 yellow, str. 3 cv. 2

14.09.2020