Základní škola


Domácí úkoly

RočníkPředmětÚlohaDatum zadání
3 Matematika

Úkoly pro nemocné - 14.-15. 1.

Ma - procvičujeme zaokrouhlování na desítky

     - procvičujeme počítání do 1 000 ve druhém dílu učebnice na str. 3, 4

15.01.2019
3 Anglický jazyk

Úkoly pro nemocné - 14.-15. 1.

Aj - Unit 4 - Let´s go out - video clip 4.2 - nová slovní zásoba, doplnit str. 25 v pracovním sešitě

15.01.2019
4 Anglický jazyk

Úkoly pro nemocné - 14.-15. 1.

Aj - procvičujeme učivo z lekcí 9 - 14

15.01.2019
4 Matematika

Úkoly pro nemocné - 14.-15. 1.

Ma - zaokrouhlování podle str. 10, procvičujeme podle str. 11

    - sčítání a odčítání zpaměti podle str. 13

15.01.2019
3 Prvouka

uč. str. 40 - složení půd\, člověk a půda

14.01.2019
5 Český jazyk

uč. str.53 - ústně

PS - dokonšit str.28

10.01.2019
5 Matematika

uč. str.5 - propočítat

 

10.01.2019