Mateřská škola


Zaměstnacni


Pedagogičtí pracovníci:

Učitelky: Mgr. Radka Hudecová

                    Kateřina Rybníčková, DiS.

Provozní zaměstnanci:

Školnice: Jindřiška Pevná