Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená.

Školní rok 2022/2023

Barevná historie naší obce