Základní škola


Třídy


1. třída

Třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Petra Burešová

Asistentka pedagoga: Jindřiška Pevná

Spojené ročníky: 1., 3. a 4. ročník

2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Marie Sladká

Spojené ročníky: 2. a 5. ročník