Třídy

1. třída

  • Třídní učitelka: Mgr. et Mgr. Petra Burešová
  • Asistentka pedagoga: Jana Straková
  • Spojené ročníky: 1.,3. a 4. ročník
 

2. třída

  • Třídní učitelka: Mgr. Marie Sladká
  • Asistentka pedagoga: MgA. Lenka Hlaváčková Votavová
  • Spojené ročníky: 2. a 5. ročník