Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená.

O nás

Základní škola a mateřská škola Ketkovice je institucí s dlouholetou tradicí vzdělávání v obci. Její historie sahá až do roku 1797.

V současné době výuka v základní škole probíhá pouze na prvním stupni a to v odděleních ve třech třídách. Malý počet dětí ve škole a práce v oddělení ovšem umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a prohlubování dobrých mezilidských vztahů mezi dětmi, rozvíjení schopnosti spolupráce nejen s vrstevníky, ale i s dětmi mladšího či staršího věku. Je třeba zdůraznit také podporu samostatnosti dětí vzdělávaných v oddělení s více ročníky současně a vzájemnou toleranci, respekt a ochotu si pomáhat.

Součástí školy je také mateřská škola umístěná v prvním patře budovy s kapacitou 35 dětí ve dvou třídách (pro 16 a pro 19 dětí) a školní družina se dvěma odděleními. Cílem školy je v přátelském a tvořivém prostředí vychovávat sociálně silné osobnosti schopné samostatného života v moderní společnosti a připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení. Posláním naší školy je poskytovat žákům nejen kvalitní vzdělání, ale také nabídnout možnosti využití volného času. Škola na vesnici by měla být centrem nejen vzdělanosti, ale současně i centrem kulturním. Jsme otevřeni dětem i rodičům a celé veřejnosti – všem, kteří mají zájem ve volném čase si hrát, tvořit, setkávat se. Usilujeme o to, aby se rodiče stali přirozenými partnery základní i mateřské školy.

Aktuality

Povlečení

Prosíme rodiče o přineseni vypraného povlečení v termínu od 5. 8. do 16. 8. (v dopoledních hodinách). Děkujeme 🙂  

Číst více
Žádné další příspěvky.