Mysl je jako padák. Funguje jenom, když je otevřená.

Barevná historie naší obce